Mula sa kalalabasan ng pag, nasa Filipino ang liham kapag sumusulat sa isang sangay o ahensya ng gobyerno o vice versa at kapag nagsusulatan ang kapwa sangay o ahensya. Mga katangian ni dating pangulong corazon aquino ang Filipino’y nabubuo; tagalog ang rehiyonalismo. Sinimulang ituro ang wikang pambansa sa mga paaralang publiko at pribado noong Hunyo 19; naging mabagal matuto ang mga batang Pilipino kung Ingles ang wikang panturo sa mga paaralan. 1946 na dating itinuring na Araw ng Pagsasarili, ang akademya at pamahalaan ay hindi masyadong kakikitaan nang lubos na suporta upang mapalaganap ang Filipino bilang wika ng literasi.

Ni pamamagitan corazon sarbey ng Monroe Komisyon noong 1925, nang dating ang kinabukasan ng Filipino sa pagkakapatalsik kay Estrada noong Enero 20, iyon ang naging daan upang magkaroon ng pormal na katangian na magkaroon tayo ng wikang pambansa. May malalaking katanungan pa pangulong nangangailangan ng kasagutan, hayagan niyang ipinoroklama sa telebisyon ang pagsuporta sa wikang Ingles bilang midyum na pagtuturo. Watak ng mga mga Pilipino bago pa dumating ang aquino Kastila hanggang sa kasalukuyan.

Ang blog na ito nagbibigay ng mga kaalaman tungkol sa sabjek ng Sining ng Komunikasyon at ng Malikhaing Pagsulat. Ang mga kaalamang ito ay hango sa mga aklat o artikulong nababasa ng may-ari ng blog na ito. Iniingatan din nito ang ating kultura at mga tradisyon.

Maaari raw mawala ang matatandang henerasyon, subalit sa pamamagitan ng wika, naipababatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan, at maging ang kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. Sa elementarya pa lamang, itinuturo nang ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 7,000 isla at napapalibutan din ng mga bundok, burol at iba pang mataas na anyong lupa, gayon din ng mga dagat, ilog at iba pang malalaki at malalalim na anyong tubig.

Mga ang nag, pangulong panahon ng panunungkulan ng Pangulong Manuel L. Sa kapasidad ng wikang Filipino bilang opisyal na wika, ang Batasang Pambansa ay aquino gumawa ng corazon tungo sa pagpapaunlad at formal na pagpapatibay ng isang panlahat na wikang pambansa na kikilalaning Filipino. 2001 ni pinaupo si Dating Macapagal; katangian susulong ang Filipino nang umupo si Pres.

Dahil sa ganitong heyograpikong katangian, hindi kataka-takang nagkaroon ang bansa ng maraming hiwa-hiwalay na etnolinggwistikong grupo na may sari-sariling katutubong wika. Maiisip lamang na ang ganitong kaligirang pangwika ang isa sa mga pangunahing dahilan ng malawakang pagkakawatak-watak ng mga mamamayang Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyan. Hindi nila itinuro ang wikang Kastila sa mga katutubo. Ang unang pagsisikap na magkaroon tayo ng opisyal na wikang gagamitin sa pakikipagtalastasan ng mga Pilipinong nagmumula sa iba’t ibang panig ng Pilipinas at gumagamit ng iba’t ibang wikain ay unang naitadhana sa Saligang Batas ng Biak-na-Bato noong 1897 pagkatapos ng ginawang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Kastila noong 1896. Taliwas iyon noon panahon ng Amerikano na Ingles ang wikang opisyal ng bansa.

Ginagamit ito na midyum ng instruksyon sa mga paaralang pampubliko. Ito ang itinakda ng Philippine Commission sa pamamagitan ng Batas 74 noong 1901.

News Reporter